Veel gestelde vragen

Wij weten alles van bodemproducten

Een structureel gezondere bodem met volop voedingsstoffen voor uw gewassen. Dat bereikt u – zonder kunstmest – met de hoogwaardige bodemproducten van Bodemspecialist. Wij zijn een ervaren en professionele partner voor akkerbouwers, boomkwekers, glastuinbouwers, groenvoorziening, hoveniers, tuincentra, aannemers, bollenkwekers en groentetelers. Maar ook voor particulieren. Want wij weten alles van bodemproducten. 

Heeft u onverhoopt een vraag die u hieronder niet terugvindt? Bel of mail ons dan gerust.  

Veel gestelde vragen

Bedrijf
Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische-stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van kwalitatieve bodemproducten houdt het organische-stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

Particulier
Met tuinieren put u de bodem uit. U maakt uw borders schoon, u haalt grasmaaisel weg, u oogst fruit en groente… Telkens haalt u voedingsstoffen en organisch materiaal uit de bodem. Om uitputting en structuurverval te voorkomen, moet u de bodem van nieuw organisch materiaal voorzien. En dat doet u met bodemverbeteraars als compost, tuinaarde, bio-moestuingrond, potgrond en organische mestkorrels.

Meer structuur, minder erosie
Het organische materiaal brengt meer structuur in de bodem. Die structuur (micro- en macroporiën) in de bodem is nodig om zuurstof en water in op te slaan. Plantenwortels vinden gemakkelijker zuurstof, water en voedsel (in de vorm van mineralen) en kunnen beter in de bodem doordringen. Een stabiele structuur verhindert dat de grond wegwaait. Bodemverbeteraars gebruikt u dus ook om bodemerosie te voorkomen.

Voedsel voor het bodemleven, bescherming tegen ziektes
Het organische materiaal en de humus leveren voedsel voor nuttige bodemorganismen. Het organische materiaal is van verschillende oorsprong, zoals bladeren, grasmaaisel, takjes en fruit. Hiermee worden ook verschillende bodemorganismen aangetrokken en gevoed. Een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt ervoor dat schadelijke organismen als aaltjes of sommige ziektes niet de overhand krijgen. Bodemverbeteraars beschermen de planten dus tegen ziektes.

Evenwicht in de bodem
Bodemverbeteraars van Bodemspecialist brengen het evenwicht in de bodem terug, zowel qua structuur als leven, waardoor planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien.

Composteren is een aeroob (zuurstofrijk) proces, dat onder meer wordt gestuurd op temperatuur en vocht. Door de grote microbiële activiteit stijgt de temperatuur, zodat een hygiënisch en veilig product ontstaat. Composteren is een continu en hoogwaardig proces, waarbij wij langdurig sturen op temperaturen tussen de 55 en 60 °C. Zo worden onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten)aaltjes gedood. Het resultaat is een uitstekende, schone en stabiele compost: een bodemverbeteraar die een belangrijke bijdrage levert aan de vruchtbaarheid van de bodem.

Bodemspecialist levert bodemverbeteraars die zijn gemaakt op basis van gecertificeerde keurcompost. Deze compost is geproduceerd onder strenge voorwaarden. De producteisen en BRL (beoordelingsrichtlijn) voor deze certificering zijn tot stand gekomen na overleg met deskundigen uit diverse sectoren. De certificering omvat het hele proces: ingangsmateriaal, procesvoering, opslag gereed product, het eindproduct – de compost – en het afvoertransport.

Ja, gecertificeerde keurcompost kent drie categorieën: klasse A, klasse B of klasse C. Wat de beste keus is voor u hangt af van de toepassing en uw wensen. Meer informatie kunt u krijgen via onze specialisten. Bent u particulier, dan leveren wij altijd compost van klasse A.

Ja, alle compost wordt voor levering bemonsterd en geanalyseerd. Er is dus altijd bekend welke compost u krijgt.

Ja, in de productiebedrijven worden onafhankelijke controles uitgevoerd. De samenstelling wordt gecontroleerd op organische stof, stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, zwavel, calciumcarbonaat, pH, zoutgehalte en vochtgehalte. Ook wordt de compost getest op de afwezigheid van ziektekiemen en onkruidzaden.

Boomschors bestaat uit stukjes hout en is een populaire bodembedekker. Dat is niet voor niets. Het ziet er niet alleen heel mooi en netjes uit, boomschors is ook een efficiënte manier om onkruid tegen te gaan. Boomschors zorgt ervoor dat onkruidzaden geen licht krijgen en niet kunnen kiemen. Maar het beschermt planten, bomen en gewassen ook tegen vorst, droogte en het helpt de bodem beter vocht vast te houden. Schors is een 100% natuurproduct dat de grond niet verzuurt.

Franse boomschors is een decoratieve en hoogwaardige bodembedekker die u voor allerlei toepassingen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als bodembedekker in kwekerijen, op wandelpaden in parken en tuinen, tussen planten in perken en borders, als boomspiegels en als valdemping onder speeltoestellen.

Boomschors is een 100% zuiver houtproduct zonder verontreinigingen. De harde, vaste structuur garandeert een lange levensduur. Gemiddeld zo’n vier tot zes jaar. De stukjes hout worden door de invloed van het weer kleiner. Vooral veel regenval kan de levensduur beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het water goed kan weglopen, zodat de boomschors snel droogt. Boomschors is een duurzaam product dat u eenvoudig kunt aanvullen. Zo geniet u elke dag weer van de decoratieve uitstraling.