Certificaten

Als specialist zijn al onze producten voorzien van de benodigde certificaten en analyses om de productkwaliteit te garanderen.

Wat is keurcompost?

keurcompost is een keurmerk voor compost in de landbouw. De eisen die keurcompost stelt zijn overeengekomen met vertegenwoordigers van compostgebruikers in de akkerbouw, zoals die verenigd zijn in het Akkerbouw Certificeringsoverleg.

Aan welke eisen moet keurcompost voldoen?
De producent van keurcompost voldoet aan eisen die strenger zijn dan de wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het composteerproces en de kwaliteit van het compostproduct. De proceseisen garanderen dat het compostproduct gehygiëniseerd is, dat wil zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen. De strenge producteisen zorgen ervoor dat verontreinigingen tot meer dan 10 keer lager zijn dan wettelijk is voorgeschreven.